چهارشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۹

در گرامی داشت روز دانشجو، با حضور خود نشان دهیم که جنبش دانشجوئی ایران در راستای جنبش عمومی مردم ایران همچنان زنده است و جوانانش را پشتیبانی می کند.

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


 

گرامی داشت  واقعه  تاریخی شانزده آذر و نهضت دانشجویی سال 1332 شمسی، و تمام شانزده آذرهایی که در رژیم اسلامی ایران به خاک و خون کشیده شد  در روز یکشنبه، پنجم دسامبر، از ساعت دو تا پنج بعد از ظهر مقابل ساختمان فدرال برگزار خواهد شد 
ما گروه حامیان مادران پارک لاله (عزادار ایران) در وَلی / لس آنجلس، به اطلاع می رسانیم که گردهمآیی این شنبه را، استثناً با برنامه روز یکشنبه پنجم دسامبر ادغام می کنیم تا در کنار سایر حامیان نهضت دانشجویی، صدای دادخواهی ی مادران خاموش ایران باشیم 
 

شهیدان راه آزادی؛ شریعت رضوی، قندچی، بزرگ نیا، سه آذر اهورائی
شانزده آذر 1332

ویدیو کلیپی از سخنرانی مجید توکلی در شانزده آذر سال 1388هموطن،
در حالی که مردم آزاده دنیا روز های 12-4 دسامبر را  به عنوان  دستیابی به اعلامیه جهانی حقوق بشر گرامی میدارند، بهترین فرزندان ما دانشجویانی که  تنها جرمشان آزادی خواهی است، اینک در پشت میله های زندان نه تنها از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود بی بهره اند ، بلکه مورد شکنجه های قرون وسطائی،  تجاوز جنسی و اعدام قرار میگیرند.
مطابق آمارهای موجود تاکنون 87 دانشجو به جای نشستن در کلاس های درس در زندانهای شهرهای مختلف ایران بلاتکیف بسر می برند. به این تعداد اسامی دانشجویان محروم از تحصیل و دانشجویانی که در یکسال اخیر در مبارزه ای خشونت پرهیز به شرایط نابهنجار و ناسالم سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران اعتراض کرده و جان خود را از دست داده اند را نیز بیفزایید. برقراری حکومت نظامی در دانشگاهها، حمله های وحشیانه به خوابگاههای دانشجویی، محرومیت از تحصیل، زندان، تهدید و ارعاب ، هیچ یک نه تنها دانشجویان ما را از مبارزات خستگی ناپذیر  خود بازنداشته ، بلکه در پرچم داری این جنبش اعتراضی  مصمم  تر و استوار تر  نیز ساخته است.
 اینک توجه جهانیان چنان به جنبش دانشجویی ایران جلب شده است که سازمان عفو بین الملل نیز  مجید توکلی را به عنوان سمبل دانشجویان معترض در بند، برگزیده، به عنوان یکی از 12 زندانی سیاسی و مدنی از سراسر جهان، خواستار حمایت بین المللی از اوشده است.  در این کمپین عظیم  بنا است بیش از 350000 نامه از سراسر جهان توسط  انسان هایی که  آرزو مند عد الت و آزادی هستند در حمایت از این زندانیان نوشته شود.
 ای هموطن, اینک این وظیفه ماست تا با مشارکت در این حرکت اعتراضی که با همراهی ی سازمان عفو بین الملل صورت می گیرد، خواستار توجه ای  جهانی به و ضعیت دانشجویان  ایران باشیم، دانشجویانی که جوانی خود را برای ازادی و سربلندی من و تو در سیاه چالهای رژیم و با تحمل انواع شکنجه های وحشیانه از دست میدهند.
جمعی از ایرانیان مقیم لس آنجلس با حمایت بسیاری از گروهها برآنند تا روز یکشنبه  5 دسامبر در بزرگداشت روز دانشجو گرد هم  آمده اعتراض خود را با تظاهراتی که به شیوه سکوت برگزار می شود  به نمایش بگذارند. در این گرد همایی، کمپینی نیز برای امضای نامه در حمایت از مجید توکلی بعنوان سمبل جنبش دانشجویان ایرانی در بند برگزار خواهد شد. 
 بیایید تا با حضور خود نشان دهیم که جنبش دانشجوئی ایران در راستای جنبش عمومی مردم ایران همچنان زنده است و جوانانش را پشتیبانی می کند.
گروههای حامی:
کمیته برگزاری روز دانشجو درلس آنجلس
سازمان عفو بین الملل
انجمن دمکراسی برای ایران / جنوب کالیفرنیا
حامیان مادران پارک لاله ( مادران عزادار ایران) در لس آنجلس- ولی
دانشجویان  لس انجلس

هیچ نظری موجود نیست: