جمعه، آذر ۱۹، ۱۳۸۹

گزارش شرکت حامیان مادران پارک لاله (عزادار ایران) در ولی/ لس آنجلس در هفته بزرگداشت حقوق بشر در دانشگاه یوسی ال ای

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


امروز جمعه دهم دسامبر در هفته بزرگداشت حقوق بشر، حامیان مادران پارک لاله ایران در ولی / لس آنجلس، در حمایت جهانی از مجید توکلی، خواستار آزادی او و سایر زندانیان و قربانیان رژیم اسلامی، در کمپین سازمان عفو بین الملل در دانشگاه یوسی ال ای، شرکت نمودند. 
سازمان عفو بین الملل، برای جلب توجه جهانیان و نهادهای بین المللی مجید توکلی و یازده زندانی دیگر را به عنوان نمونه هایی که قربانی نقض قوانین حقوق بشر شده اند برگزیده است.
برای ملاحظه سایر عکس ها:
به فیس بوک حامیان مادران پارک لاله در ولی / لس آنجلس
یا به فیس بوک
"زندگی آری، اعدام نه"
 مراجعه کنید

هیچ نظری موجود نیست: