دوشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۹

گزارش اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله در سراسر دنيا ۶ آذر ۱۳۸۹

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html
( ۲۷ نوامبر ۲۰۱۰ ) به مناسبت روز جهانی منع خشونت عليه زنان دراعتراض به دربند نگه داشتن مادران پارک لاله، اکرم نقابی (مادر سعيد زينالی) و ژيلا مهدويان (مادر حسام ترمسی) که در تاريخ ۱۷ مهرماه ( ۹ اکتبر ۲۰۱۰ ) در منزل شان دستگيرشده اند، و همچنان در زندان به سر می برند.
حاميان مادران پارک لاله درسراسر دنيا طی بر گزاری اکسيون های مختلفی درجهت افشاگری و رساندن صدای داد خواهانه مادران پارک لاله به همه نهاد های حقوقی و بين المللی در جهان، رور شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹، با جمع کردن طومار امضاء ، در جهت رسيدگی قانونی از طرف هيات رسيدگی که از طرف سازمان ملل در رابطه با کنترل وضعيت حقوق بشر و شرايط زندانيان سياسی در ايران ، فرستاده خواهد شد ، با تاکيد بر رسيدگی به پرونده مادران پارک لاله ، خواستار:
محاکمه عادلانه و علنی آمرين و عاملين کشتارهای سی و يک سال گذشته
لغو مجازات اعدام / آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی گشته و هم چنان خواستارآزادی فوری مادران پارک لاله ، اکرم نقابی (مادر سعيد زينالی) و ژيلا مهدويان (مادر حسام ترمسی) گشتند .
حاميان مادران پارک لاله/ لس آنجلس - ولی - پارک بلبوا / حاميان مادران پارک لاله/ فرانکفورت / حاميان مادران پارک لاله/ هامبورگ / حاميان مادران پارک لاله/ دورتموند / حاميان مادران پارک لاله/ ايتاليا / حاميان مادران پارک لاله/ اسلو / حاميان مادران پارک لاله/ کلن
در ادامه مطلب به سایر گزارش های تصویری و صوتی سایر حامیان مادران پارک لاله توجه کنید
گزارش صوتی و تصويری حاميان در شهر های مختلف :
گزارش تصويری اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله - فرانکفورت
http://www.facebook.com/photo.php?id=100000680559971&pid=387227#!/album.php?aid=46851&id=100000470545447
گزارش تصويری اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله - کلن
http://www.facebook.com/photo.php?id=100000680559971&pid=387227#!/album.php?aid=18016&id=100001542194356
گزارش تصويری اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله - اسلو
http://www.facebook.com/photo.php?id=100000680559971&pid=387227#!/album.php?aid=28000&id=100000962520029&fbid=162884257086991
گزارش تصويری اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله - لوس آنجلس - ولی
http://www.facebook.com/pages/Supporters-of-Mothers-of-Laleh-Valley-hamyan-madran-park-lalh-wly/129603687098021#!/notes/supporters-of-mothers-of-laleh-valley-hamyan-madran-park-lalh-wly/gzarsh-shrkt-hamyan-madran-park-lalh-ls-anjls-wly-dr-brnamh-srasry-grwhhay-hamy-/173833659301942

گزارش صوتی اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله - دورتموند
http://radioneda.wordpress.com/2010/11/27/rn-30/
گزارش تصويری اکسيون سراسری حاميان مادران پارک لاله - دورتموند
http://www.facebook.com/photo.php?id=100000680559971&pid=387227#!/album.php?aid=37000&id=100000680559971&fbid=169264973106187

بقیه گزارشات در روز های آینده آماده می گردد

--

هیچ نظری موجود نیست: