جمعه، آذر ۱۹، ۱۳۸۹

کابوس تهمینه / نمایشنامه

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

کابوس تهمینه
کاری از سوسن فرخ نیا
متن برگرفته از سهراب کشی اثر بهرام بیضایی و توطئه اثر مصطفی شفافی
بر اساس داستان "رستم و سهراب " اٍثرحکیم ابوالقاسم فردوسی
آهنگساز: فرنوش بهزاد
بازی: سوسن فرخ نیا و استیون ترافورد


"ایستاده‌اید تا چشمانم را دربیاورم؟ یا دلم را از سینه بیرون بکشم؟ چیزی بگویید که باور کنم خوابِ زنان چپ است"
نقد و معرفی از: عفت ماهباز
برگرفته از سایت اخبار روز
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=34016

......... یک سوی صحنه، سهراب اغشته به خون افتاده، انسوتر زنی دلخراش بر چنگ می نوازد. گوینده ایی از رخش می گوید و تهمینه دختر شاه سمنگان. همان هنگام، فریاد تهمینه به گوش می رسد "سپس گفتید یکی آن یک را پهلو دریده و نگفتید کدام! آیا هزاره به پایان رسیده است؟" این جگر دریده هنوز از لبش بوی شیر می‌آید!" و با دست خود جگرگوشه را کفن می پوشاند. درهمان لحظه بر صفحه تلویزیون "پروین فهیمی" است که در مرگ سهراب ۱۹ ساله اش به سوگ نشسته فریاد می کشد چرا سهرابم را کشتید فرزند بی گناهم را، او تنها برای رای اش به خیابان امده بود. "هاجر" مادر ندا، برسر و سینه می کوبد و ندا، ندا می کند....

هیچ نظری موجود نیست: