چهارشنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۹

اطلاعیه اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران (لس انجلس)

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

به مناسبت سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر


اطلاعیه اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران (لس انجلس)
دهم دسامبر امسا ل مصادف است با شصت و دومین سالگرد تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر. با تصویت این بیانیه در 10 دسامبر 1948، برای اولین بار حقوق انسا ن، به عنوان انسان، و نه به عنوان شهروند این یا آن کشور، به رسمیت شناخته شد. حقوق انسانی مندرج در بیانیه جهانی حقوق بشر، فراملّی، جهانشمول و نامشروط اند.

فراملیّ اند زیرا برخاسته از یک مصوبه عمومی بین المللی اند و خارج از حوزه اختیارات دولت ها و"اراده ملی" این و آن میباشند و قابل نقض توسط آنان نیستند. هر انسانی، صرفا بخاطر عضویت در خانواده بزرگ بشریت، این حقوق را کسب کرده است و حقوق انسانی او خدشه بردار نیست.
 جهانشمول اند زیرا در مرزهای جغرافیایی خاصی یا در حیطه مناسبات اجتماعی کشور یا ملتی وا در حوزه فرهنگی رایج در نقطه ای محدود نمیگردند و تمامی بشریت و فرد فرد انان را دربرمیگیرد.
نامشروط اند زیرا نه تابعی از نسبیت گرایی فرهنگی یا سابقه تاریخی و شرایط کنونی این یا آن جامعه هستند و نه مشروط به همخوانی با اعتقادات مذهبی غالب بر جامعه ای یا قانون اساسی کشوری میباشند.
بر عکس، هرگاه رعایت حقوق بشر با هر قانون یا سنتی و با هر اعتقاد مذهبی و ارزش فرهنگی ای در تناقض قرار گیرد، آن قوانین، سنت ها، اعتقادات و ارزش هایند که در سایه قرار میگیرند.
رعایت حقوق انسانی  فراتر از هر چیز و اساس همه چیز است. پایبند ی به بیانیه حقوق بشر و میثاق هاي الحاقی آن به معنی آن  است که این موازین را پایه و اساس کلیه قوانین اجتماعی، سیاسی ، حقوقی و مدنی جامعه دانسته و هر قانونی را که مغایر  با آنان باشد پیشاپیش باطل و مردود اعلام کنیم.
اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران (لس انجلس) از همه هم میهنان دعوت مینماید که در برنامه ای که به مناسبت سالگرد تصویب این بیا نیه تاریخی از طرف جامعه دفاع از حقوق بشر در جنوب کا لیفرنیا برگزار میگردد شرکت جویند.
برنامه شامل
میز گرد: مباحث حقوق بشر، چالش ها و فرصت ها
فیلم و موسیقی
زمان: یکشنبه 12  دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر در         
Santa Monica Library Second Floor

601 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90401


هیچ نظری موجود نیست: