جمعه، آذر ۱۹، ۱۳۸۹

برنامه های حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) در منطقه ولی / لس آنجلس، به مناسبت هفته حقوق بشر

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

جمعه دهم دسامبر:
حضور در دانشگاه یوسی ال ای :  جمع آوری نامه برای آزادی مجید توکلی به عنوان سمبل دانشجویان دربند، در همراهی با کمپین عفو بین الملل .  در این کمپین مجید توکلی از طرف سازمان عفو بین الملل  به عنوان یکی از 12 زندانی سیاسی از سراسر  جهان انتخاب شده است تا مورد حمایت های جهانی قرار گیرد.


شنبه یازدهم دسامبر:  
گردهمایی هفتگی حامیان مادران پارک لاله در ولی / لس آنجلس، کنار دریاچه پارک  بلبوا،  در حمایت از همه زندانیان سیاسی و دگر اندیش، خصوصاَ نسرین ستوده که بار دیگر دراعتصاب غذای خشک به سر می برد.
ساعت 4:00-2:00  نزدیک به پارکینگ، مشرف به زمین بازی
6300 Balboa Blvd. Van Nuys, 91406
Tel: (310) 899-9280

یکشنبه دوازدهم دسامبر :
حضور در برنامه جامعه دفاع از حقوق بشر ایران/ جنوب کالیفرنیا، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
برپایی میز اطلاع رسانی ، جمع آوری امضا برای دادخواست و در افشای موارد بی شمار نقض حقوق بشر در ایران. ساعت 5:00-2:00 کتابخانه سانتامونیکا
Tel: (310) 990-1696

هیچ نظری موجود نیست: