یکشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۹

گزارش گردهمآیی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن به مناسبت 10 دسامبر،2010، روز جهانی حقوق بشر، در مقابل کنسولگری رژیم اسلامی در فرانکفوررت

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


تصاویر وفیلم کوتاهی از نمایش وسپس پس دادن تعدادی از دستکش های قرمز رهبران جمهوری اسلامی، به کنسولگری آنان در شهر فرانکفورت، در گردهم آیی تشکلهای حقوق بشری ایرانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، 10 دسامبر 2010http://www.youtube.com/watch?v=R5f884u2Qqg

هیچ نظری موجود نیست: