جمعه، آذر ۱۲، ۱۳۸۹

هنوز خیابان نام تو را دارد / شعر / پرتو نوری علا

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

هنوز خیابان نام تو را دارد

هنوز خیابان ِ پُر ازدحام، نام تو را دارد
و دیوارها زیر ِ چترِ تو
پوشیده از خبرنامه ها وُ اعلانات است.
هنوز رهگذران ِ زنده وُ عاصی
به نام تو
با هم جدال می ورزند
و وعده می دهند ادامه ی دیدار را
مقابل دربِ بزرگِ بسته ات.

به روشنگری برپا شدی
در برابر جهل ایستادی
و رشد سکوت و خوف را شاهد بودی.

در روزهای هیاهو
در حُرمت غریب جذبه ات
شب های بی خوابی و امید را
نگهبان بودی
اما در سرت فاجعه ای می چرخید؛
زیرا هزار بار در فاصله ی تاریخ
به نامت قیام کردند
به نامت شعر خواندند و
به نامت نیرنگ زدند.

آیا یاران رفته ات وفادارند؟
آیا ....
و من کناره ی میدان ات
از گریه می لرزیدم
وقتی کلمه، در کتابهایت سوخت
و در سبزی ی به گِل نشسته ات
غاصبان نیایش کردند.
         *
اما هنوز
خیابان نام تو را دارد.

هیچ نظری موجود نیست: