شنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۹

به مناسبت گرامی داشت یاد محمد مختاری و جعفر پوینده

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


کتایون عظیمی، نقاش چیره دست، و از حامیان مادران پارک لاله ایران در ولی/لس آنجلس، به مناسبت گرامی داشت یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو پژوهشگر و کوشنده حقوق و سعادت بشر، پوستر فوق را تقدیم همه یاران و همراهان این دو عزیز نموده است. به ویژه این اثر هدیه به کسانی است که در سخت ترین شرایط می کوشند تا نام و یاد این جانباختگان را زنده نگه دارند

هیچ نظری موجود نیست: