جمعه، آذر ۱۹، ۱۳۸۹

گردهمآیی هفتگی حامیان مادران پارک لاله ایران در ولی / لس آنجلس

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

شنبه یازدهم دسامبر


حامیان مادران پارک لاله ایران در ولی / لس آنجلس همانند شنبه های گذشته در کنار دریاچه پارک بلبوا جمع می شوند تا  در حمایت از همه زندانیان سیاسی و دگر اندیش، خصوصاَ نسرین ستوده که بار دیگر دراعتصاب غذای خشک به سر می برد، صدای مادران ایرانی را هرچه رساتر در جهان منعکس کنند
When: Saturday December 11, 2010
Where: 6300 Balboa Blvd. Balboa Park

Van Nuys, CA 91406
 پارکینگ، مشرف به زمین بازی
Time: 2:00 to 4:00
 Tel: (310) 899-9280

هیچ نظری موجود نیست: