یکشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۹

گزارش گردهمایی حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند، شنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۰ ،

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.htmlبا خبرآزادی اکرم نقابی ( مادر سعید زینالی) یکی از مادران پارک لاله ( مادران عزادار)
که پس ازحدود دو ماه بازداشت، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است ، برنامه امروز را
در سرمایی سخت، درجهت افشاگری ورساندن صدای داد خواهی مادران و خانوادهای زندانیان سیاسی،
آغاز کردیم .
با جمع کردن امضاء درهمبستگی با کمپین برای آزادی مجید توکلی، دانشجوی در بند و دراعتراض به نقض
هر روزه حقوق بشر در ایران، گردهمایی امروزما با موفقیت پایان یافت
باشد که قدم های تک تک ما ، هموارراهی باشد برای رسیدن هر چه زودتر به صلح و آزادی .....
حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموندhttp://madaransolhdortmund.blogspot.com/
http://madaransolhdortmund.blogspot.com/2010/12/blog-post_6521.htmlهیچ نظری موجود نیست: