جمعه، دی ۰۳، ۱۳۸۹

گردهمآیی ویژه حامیان مادران پارک لاله (عزادار) ایران، در ولی / لس آنجلس در 25 دسامبر

در حمایت از مادران پارک لاله(مادران عزادار ایران) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


در اعتراض به حکم اعدام  حبیب الله لطیفی
همصدا شویم

 روز  یکشنبه 26 دسامبر  تاریخی است که از طرف مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای اجرای حکم اعدام این جوان 28 ساله کرد  اعلام شده است. تنها دو روز دیگر قرار است بار دیگر طناب بی عدالتی  جوان دیگری از  فرزندان مملکتمان را به نیستی بکشاند.
حبیب الله لطیفی دانشجوی حقوق در پی دادگاهی ناعادلانه ، پس از بیش از سه سال زندانی و شکنجه های وحشیانه ای که دوبار به بستری شدن او در بیمارستان منجر شده است  ، اینک به چوبه دار  سپرده می شود.
 سازمان عفو بین الملل نیز در اعتراض به این حکم غیر انسانی  خواستار اقدامی همگانی علیه اجرای این حکم شده است
 حامیان مادران پارک لاله (عزادار) ایران، در منطقه وَلی- لس آنجلس نیز گردهمآیی شنبه این هفته را همصدا با مادران  پارک لاله ایران، به ابراز اعتراض به احکام اعدام، خواهان  توقف شکنجه و  آزدی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی میباشند
در اعتراض به این حکم، فردا در کنار همراهانمان از جامعه دفاع ازحقوق بشر  در ایران/ جنوب کالیفرنیا و دیگر هموطنان، گردهم خواهیم آمد تا فریاد دادخواهی حبیب الله لطیفی و خانواده اش  را  در گوشه ای دیگر از جهان نیز منعکس کنیم

Saturday, Dec. 25, 2010
Time: 2:00 - 4:00
 Balboa Park, 6300 Balboa Blvd.
Van Nuys, CA 91604
Tel: (310) 866- 9280
کنار دریاچه پارک بلبوا-  نزدیک به پارکینگ مجاور به زمین بازی

هیچ نظری موجود نیست: