جمعه، آذر ۰۳، ۱۳۹۱

محروميت ناگهانی همه زندانيان سياسی زن از ملاقات حضوری، به دستور محمود جعفری دولت آبادی

با دستور مستقيم دادستان تهران کليه ملاقات های حضوری بند زنان زندان اوين تا اطلاع ثانوی قطع شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، داديار زندان و مسئولان اجرای احکام روز چهارشنبه به خانواده هايی که فرزندان خردسال دارند و طبق روال قبل می توانستند روزهای چهارشنبه با فرزندان خود ملاقات حضوری داشته باشند به خانواده ها اعلام کردند که کليه ملاقات های حضوری بند زنان زندان اوين تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.

در اين اعلامیه تاکيد شده که اين دستور مستقيم دادستان تهران، محمود جعفری دولت آبادی است و خانواده ها بايد برای پيگيری به دادستانی مراجعه کنند و مسئولان زندان هيچ اختياری در اين زمينه ندارند.
بر اساس اين گزارش به نظر می رسد که دادستان تهران به شدت از بيانيه زندانيان زن در مورد ستار بهشتی عصبانی شده و اين تصميم را برای تنبيه زندانيان و خانواده های آنان گرفته است.
صبح روز دوشنبه تعدادی از بانوان سياسی دربند زندان اوين با صدور بيانيه ای به برخوردهای صورت گرفته در مورد قتل ستار بهشتی اعتراض کرده و تصريح کرده بودند: برخورد‌ها با زندانيان بند ۳۵۰ نشان دهنده فقدان تفکر، عزم و برنامه نظاممند و ريشه‌ای برای مقابله با عوامل وقوع اين جنايت است و ما را درباره وضعيت ساير زندانيان و از جمله هم بنديمان نسرين ستوده نگران مي‌کند. بديهی است در کشوری که عاملان و آمران جنايت کهريزک بي‌آنکه مورد محاکمه قرار گيرند به مقام و منصبی جديد مي‌رسند تکرار چنين فجايعی چندان دور از ذهن نيست.

هیچ نظری موجود نیست: