شنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۱

درخواست پایان اعتصاب غذا از ده زندانی زن در زندان اوین

لطفن پتیشن زیر را امضاء کنید
این نوشته، نامه كوتاهی است؛ بی مقدمه، بي حاشيه. خطاب به زنی كه نمی دانيم آيا تاب و توانی برای خواندن يا شنيدن اين نامه برايش مانده است يا نه! و نيز اين نامه خطاب به نُه نفر زنی است كه آبرو و حرمتشان، آبرو و حرمت ماست و اين روزها در اعتراض به رفتار دور از نجابت زندانبانان اوين، دست به اعتصاب غذا زده اند.
دوستان عزيز ما! اسطوره هايی كه نام "زن" از شما اعتباری دوباره گرفته است!
اين روزها قدر زندگی شما برای ما ارزشمندتر از هرچيزی است.
نسرين خوب
!
تو را برای خودت مي خواهيم برای مهراوه و نيما، برای رضا خندان و خانواده مهربانت
و البته برای همه بچه های ايران كه تو، مدافع حقوقشان بوده ای و خواهی بود.
و شما زنانی كه در پشت ديوارهاي اوين، با اعتصاب غذا، جانتان را سپر دفاع از حرمت و كرامت
انساني كرده ايد! شما را براي آنچه كه هستيد و آنچه كه بوده ايد مي خواهيم. زيرا كه باور داريم، بودن شما، پشتيبان و سرمايه يك جنبش انساني و حق محور در كشور ماست
.
ياران و دوستان مقاوم ما، اگر دستگاه قضايي ايران، گوشي ناشنوا دارد، دنيا صدای حق
خواهي تان را شنيده است
.
نسرين عزيز، براي مقاومت در برابر اين دستگاه عريض و طويل قضايی که قدرتش را در حد تحت تعقیب قرار دادن دختر١٢ ساله تو، نمایش می دهد، ماندگاری و زندگی ات را از خودت طلب می كنيم
.

عزيزان ما، نسرين ستوده، بهاره هدايت، ژيلا بني يعقوب، مهسا امرآبادي، ژيلا كرم زاده مكوندي، راحله ذكايي، حكيمه شكري، نازنين ديهيمي، نسيم سلطان بيگي و شيوا نظرآهاري
!
اجازه دهيد، نان و نمك توان مقاومتتان را افزون كند. اجازه دهيد، كه خون شما در شريان زندگی ايران همچنان جاری بماند
.
بمانيد؛ سربلند و مثل هميشه مقاوم
.
به شما اطمينان می دهيم كه ما پژواك صدای شما خواهيم بود و خواسته هايتان را به هر زبان ممكن طلب مي كنيم.


13آبان 1391هیچ نظری موجود نیست: