چهارشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۹

نامه هائی از مادران زندانیان سیاسی

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

مادر محمد داوری:
در این ولایت غریب تنها می روم و تنها می آیم تا برای چند دقیقه روی پسرم را ببینم

http://www.rahesabz.net/story/31004/


مادر عزیزمحمد زاده : به فریاد فرزندم برسید


خانواده های ۵ زندانی سیاسی محکوم به اعدام در مصاحبه با روز:

نگذارید بچه های بیگناه ما را بکشند

هیچ نظری موجود نیست: