سه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹

تجمع حامیان مادران پارک لاله در حرکتی سراسری، در روز شنبه 8 ژانویه 2011

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.htmlما حامیان مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) هر شنبه در ولی – لس آنجلس، از ساعت 4-2 در پارک بلبوا جمع می شویم تا صدای دادخواهی مادران ایران  را هرچه وسیع تر منعکس نمائیم
این شنبه 8 ژانویه، گروههای حامی مادران پارک لاله/ خارج از کشور برآنند تا طی تظاهراتی سراسری  همسو با خواسته های مادران دردمند و حق طلب ایران، اعتراض خود را به اعدام های بی رویه اخیر در ایران به نمایش گذاشته، خصوصاً بار دیگر پشتیبانی خود را از زندانیان سیاسی –عقیدتی  که هر لحظه در معرض خطر اعدام هستند اعلام نمایند. به این وسیله از   هموطنان، شخصیت ها، گروهها و جمعیت های مدافع دمکراسی و حقوق بشر نیز تقاضا می کنیم در صورت تمایل با حفظ نام گروه خود به این حرکت اعتراضی پیوسته در کنار یکدیگر به جهانی تر شدن فریاد دادخواهی مادران یاری رسانیم.
  
تاریخ و محل گردهمایی حامیان مادران پارک لاله / ولی- لس آنجلس:
شنبه 8 ژانویه ، ساعت 4-2
  کنار دریاچه پارک بلبوا، ولی / پارکینگ مجاور زمین بازی
6300 Balboa Blvd
. Van Nuys, CA 91406

تلفن اطلاعات
9280-866-310

هیچ نظری موجود نیست: