سه‌شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۹

ساکنان محله ای که ندا آقا سلطان در آن جا شهید شد، از ترس مأموران دولتی، جرأت بازگویی حادثه را ندارند

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.htmlبخشهائی تامل برانگیز از فیلم "یزدان تفنگ ندارد" شامل گفتگو با ساکنین محله شهادت ندا آقا سلطان

هیچ نظری موجود نیست: