دوشنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۸۹

صبح امروز دو زنداني سياسي، جعفر كاظمي و محمد علي حاج آّقايي اعدام شدند

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها :   بامداد امروز زندانيان سياسي جعفر كاظمي و محمد علي حاج آّقايي (هر دو به اتهام اریباط و همکاری با مجاهدین)  اعدام  شدند . لازم به توضيح است كه روز سه شنبه 28 دي  جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بطور ناگهانی از بند 350 خارج و به بند 209  برده شدند و سر بازجوی اوین آخوندی بنام علوی که از شکنجه گران و تصمیم  گیرندگان در باره احکام زندانیان سیاسی می باشد آنها را تحت شدیدترین  فشارها قرار داد تا از آنها مصاحبۀ تلویزیونی بگیرد ولی علیرغم شکجه های  روحی و جسمی از پذیرفتن مصاحبۀ تلویزیونی خوداری کردند.علوی پس از نا امید  شدند از گرفتن مصاحبۀ تلویزیونی آنها را به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم  اعدام انتقال داد. و سرانجام امروز كه زمان ملاقات بوده است اين دوزنداني را  اعدام كردند.
http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=27635

سحرگاه روز دوشنبه چهار بهمن ١۳۸٩، جانیان رژیم جمهوری اسلامی دو زندانی سیاسی دیگر؛ جعفر كاظمي و محمد علي حاج آّقايي را مخفیانه در زندان اوین به کام مرگ فرستادند. رژیم، جعفر كاظمي و محمد علي حاج آّقايي را به دنبال قیام مردم در سال هشتاد و هشت به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به همین "اتهام" برای شان حکم مرگ صادر کرد.  محمد علي حاج آّقايي از زندانیان سیاسی دهه شصت بود که چند سالی را در آن دهه به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان گذرانده بود.  

رژیم جمهوری اسلامی از بدو شکل گیری، از  شکنجه و اعدام به مثابه ابزاری برای ادامه حیات خود، مقابله با بحران های سیاسی و اجتماعی و عقب راندن روحیه مبارزاتی توده های مردم استفاده کرده است. با افزایش نارضایتی و اعتراض در جامعه، اعدام های سیاسی را افزایش می دهد. قیام مردم در  سال هشتاد و هشت ضریه مهلکی به رژیم، "اقتدار" و  یکپارچگی آن وارد کرد. رژیم برای مهار این ضربه و بحرانی که می رفت به فروپاشی آن بیانجامد، به انتقام از مردمی که به خیابان ها آمده بودند، ده ها نفر را به قتل رساند، هزاران تن را دستگیر و شکنجه و شماری از آنها را با اتهامات ساختگی به اعدام محکوم کرد. رژیم می خواهد ترس و حشتی که مردم در وجود آن ایجاد کرده اند، با اعدام فرزندان شان،  به درون خود آنها برگرداند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ضمن اظهار تنفر و انزجار از اقدام جنایت کارانه اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقائی، اطمینان دارد که اعدام ها و بگیر و به بندها مانع ادامه مبارزه توده های رنج کشیده و ستم کشیده مردم ایران علیه جانیان حاکم و برچیدن بساط  حکومت و جنایات آنها نخواهد شد.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۴ بهمن ١٣۸٩ برابر با ۲۴ژانویه ٢٠١١

info@kanoon-zendanian.org

هیچ نظری موجود نیست: