سه‌شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۸۹

اطلاعیه جهت گردهمایی حامیان مادران پارک لاله/ وَلی/ لس آنجلس در اعتراض به اعدام دو زندانی سیاسی دیگر در رژیم اسلامی ایران

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.htmlدر اعتراض به اعدامهای روز افزون رژیم اسلامی ایران،

خصوصاً اعدام دو زندانی سیاسی دیگر


جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی


حامیان مادران پارک لاله، در وَلی / لس آنجلس

 شنبه 29 ژانویه ساعت 4-2
 کنار دریاچه پارک بلبوا، گرد هم جمع می شوند

     وروودی: خیابان بلبوا بین ویکتوری و بربنک ، شهر انسینو
9280-866(310)

هیچ نظری موجود نیست: