یکشنبه، دی ۱۲، ۱۳۸۹

ضرورت جمع آوری امضاء برای حمایت از زندانیان سیاسی ایران

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


آگاه کردن افراد، سازمان ها و مراجع ذیصلاح جهانی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی ایران، یکی از ضروری ترین کارهائی است که در خارج از ایران، می توانیم انجام دهیم.
اعتقاد به آزادی بیان و ابراز نظر متفاوت، حد و حَصر نمی شناسد. بر عهده ماست تا جهانیان را از وضعیت ناگوار زندانیان سیاسی کشورمان که تنها بخاطر نقد شرایط موجود ایران، و ابراز عقیده ای متفاوت از سردمداران رژیم، در کنچ زندانها بسر می برند و هر لحظه در معرض انهدام قرار دارند با خبر کنیم.  
ما می توانیم با امضا طومارها یا پتیشن هائی که در حمایت از زندانیان سیاسی تهیه شده است، ضمن انعکاس صدای آنان که حکومت، خاموششان می خواهد، به عزیزان در بندمان یادآوری کنیم که تنها نیستند و هرگز فراموش نخواهند شد. 
پیشاپیش از همه شما که دست یاری بسوی دستان بسته زندانیان سیاسی و خانواده ها و بویژه مادران و پدران افسرده آنان گشوده اید، سپاسگزاریم   
تمام کسانی که مایل اند برای زندانی سیاسی ای پتیشن تهیه کنند، برای اعلام و انعکاس آن، لطفن ما را در جریان بگذارند.
لیست حاضر شامل نام برخی از زندانیان سیاسی است و در حال تکمیل می باشد
حبیب الله  لطیفی پور
طومار دوم برای  حبیب لطیفی    
 ابوالفضل طبرزدی
شش حامیِ آقای بروجردی
محسن دکمه چی
جعفر کاظمی
زینب جلالیان
حسین خضری
محمد علی حاج آقایی
حبیب الله گلپری پور
سعید ملک پور
فریبرز رئیس دانا
-

هیچ نظری موجود نیست: