پنجشنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۸۹

حامیان مادران پارک لاله/ ولی- لس آنجلس همراه با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در روز شنبه 29 ژانویه

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html حامیان مادران پارک لاله/ ولی - لس آنجلس
 در روز شنبه 29 ژانویه همراه با
 جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران / جنوب کالیفرنیا
 کنار دریاچه پارک بلبوا گرد هم جمع می شوند
شنبه 29 ژانویه ساعت 4-2
کنار دریاچه پارک بلبوا ، شهر انسینو 
وروودی: خیابان بلبوا، بین ویکتوری و بربنک

 تجسم بیش از یکصد اعدام تنها در یک ماه گذشته،   کابوسی است که  خواب را از چشمان هر وجدان بیداری  می رباید. و آنچه که این کابوس را وحشتناک تر می کند  تلاش برای حقانیت دادن به آن تحت لوای استقرار امنیت  و عدالت است!
 
زندانیان سیاسی و دگر اندیش ، به اتهامات واهی دشمنی با خدا ، شکنجه و اعدام می شوند بی آنکه صاحبان قدرت رسماً اعلام کرده باشند که خود را خدا می نامند، و دهها جوان بیکار، معتاد و بیمار هر روز برچوبه دار "عدالت " آویزان می شوند بی آنکه  حکومت پاسخگو باشد که ریشه اینهمه خلاف و جرم در کجاست  و مسئولین واقعی آن کیستند!
سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر نیز در گزارش سالانه خود از وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی  شدیداً ابراز  نگرانی کرده، ضرورت اعمال فشارهای بین المللی ، خصوصاً سازمان ملل و شورای حقوق بشر ژنو را بار دیگر مورد تأکید قرار میدهد.
مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران) اعدام را قتلی سازمان یافته و عملی غیر انسانی دانسته  مخالفت خود را حتی  با اعدام شکنجه گران  فرزندان خود در  بازداشتگاه  مخوف کهریزک  نیز اعلام داشته اند.
اینک درسهایمان را از تاریخ گرفته ایم. اینک میدانیم که در مقابل هر بیدادگری حکومت باید یک صدا ایستاد  تا تاریخ دهه شصت را دگر بار تجربه نکنیم. اینک هر زندانی سیاسی و دگر اندیش فرزند، خواهرو برادر من و توست. و اینک میدانیم که لیست سیاه اعدام بسیار هولناک تر و جدی تر است از یک سایه شوم.
 بار دیگر همصدا با مادران پارک لاله  گرد هم خواهیم آمد برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی ، پایان دادن به شکنجه و اعدام،و دادخواهی بیدادگری های سه دهه حکومت جمهوری اسلامی


در اعتراض به اعدامهای روز افزون در حکومت جمهوری اسلامی
ونیز گسترش اعدام زندانیان سیاسی

هیچ نظری موجود نیست: