چهارشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۹۱

گردهمآئی کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، در اعتراض به سرکوب و پیگرد زندانیان سیاسی/عقیدتی، به ویژه نسرین ستوده، در پاریس، میدان شاتله

هم میهن
نسرین ستوده، سمبل پایداری و مبارزه برای آزادی و حقوق مردم، در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندان های جمهوری اسلامی و رفتار وحشیانه با خانواده زندانیان، از هشت روز پیش دست به اعتصاب عذا زده است. این برای چندمین بار است که نسرین ستوده برای آگاه کردن افکار عمومی از شرایط زندان ها و هشدار نسبت به پایمال کردن حقوق زندانیان دست به اعتصاب غذا می زند.
او در صف اول مبارزه برای آزادی و حقوق مردم، جان شیفته خود را همچون مشعلی فروزان بر سر دست گرفته است تا بر این راه پرُ مخاطره نور بتاباند و با شعله و گرمای وجودش کمر سرمای دیرمان زمستان سیاه استبداد را در میهن ما بشکند، با این امید و آرزو که این بار مردم بهار واقعی آزادی را با آواز و گل و بوسه زندگی کرده و تدوام آن را با دموکراسی و عدالت اجتماعی برای همیشه تضمین کنند.
جان عزیز نسرین ستوده در خطر است. آخرین خبر این است که در پی وخامت حالش بر اثر اعتصاب غذا او را به بهداری زندان منتقل کرده اند.
کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی در اعتراض به سرکوب و پیگرد آزادیخواهان و در همبستگی با زندانیان سیاسی - عقیدتی و خانواده های آنها، به ویژه نسرین ستوده و خانواده اش، در روز جمعه 26 اکتبر 2012 از ساعت 18 تا 19:30 یک گردهمایی اعتراضی در پاریس، میدان شاتله، برگزار می کند.

سخنرانان :
شهلا شفیق : پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان
عبدالکریم لاهیجی : نائب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر
تقی رحمانی : کنشگر سیاسی
هم میهن

همراه با نسرین ستوده، نسبت به شرایط غیر انسانی زندان ها در ایران و رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی با خانواده زندانیان، اعتراض کنیم.
همراه با نسرین ستوده، افکار عمومی جهان را از سرکوب آزادی ها و پیگرد آزادیخواهان در ایران آگاه سازیم.
برای اینکه نسرین ستوده هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پایان دهد، با بسیج افکار عمومی و نهادهای دموکراتیک و مدافع حقوق بشر، دولت ایران را وادار سازیم تا همه خواست های او را بپذیرد و هرچه زودتر عملی سازد.
دست در دست هم، با بسیج افکار عمومی و نهادهای دموکراتیک و مدافع حقوق بشر در سراسر جهان، دولت ایران را وادار سازیم تا همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند.
جمعه 26 اکتبر 2012، ساعت 18 تا 19:30

Place du Chatlet - 75001 Paris (Metro Chatelet)

ما بیشماریم
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

Comité indépendant contre la répression des citoyens iraniens

هیچ نظری موجود نیست: