پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۱

رقص، علیه خشونت نسبت به زنان

A film by Eve Ensler and Tony Stroebel
One billion women violated is an atrocity. One billion women - and men -- dancing is a revolution. Join ONE BILLION RISING at
http://www.onebillionrising.org
.
لینک زیر، نمایشی کوتاه از خشونت نسبت به زنان در تمام فرهنگ هاست.
در این ویدیو، برخاستن زنان علیه خشونت، بصورت رقصیدن تصویر شده است
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk


هیچ نظری موجود نیست: