دوشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۰

امضاء پتیشن برای طبرزدی


جان حشمت الله طبرزدی،  رهبر جبهه دمکراتیک ایران، زندانی سیاسی که در 14 سال گذشته بیشتر عمر خود را در زندان های رژیم اسلامی گذرانده، و اخیراً دچار چند حمله قلبی شده، با خطر جدی روبروست و مقامات زندان از انتقال او به مرکز درمانی خودداری می کنند
لطفن با امضاء این پتیشن، او را حمایت کنید 
The petition link for collecting signatures for tabarzadi

هیچ نظری موجود نیست: