شنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۰

از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران حمایت کنیم

 از زندانیان سیاسی و عقیدتی که برخی هنوز در اعتصاب غذا بسر می برند و برخی گمنام و فراموش شده در زندانهای غیرقابل تحمل، محروم از ابتدائی ترین حقوق انسانی در گوشه و کنار ایران اسیر شکنجه و آزارند پشتیبانی کنیم
با امضاء پتیشن زیر، جنایات و ستم رژیم اسلامی را هرچه بیشتر افشا کرده و به زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان دهیم که هرگز فراموش نخواهند شد
http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html

هیچ نظری موجود نیست: