جمعه، تیر ۱۰، ۱۳۹۰

دادخواست برای آزادی منصوره بهکیش


دادخواست برای آزادی منصوره بهکیشاکنون هیجده روز است که منصوره بهکیش، از حامیان مادران پارک لاله در زندان اوین بازداشت است. به رسم احترام و برای نشان دادن همبستگی مان با وی و برای این که همواره در یادهای نگران ما و در چشم های پر از دلتنگی مان تصویری از مهربانی هاش دو دو می زند. ما جمعی از دوستان و همران اش، نبض دل هامان را به کلام آوردیم . به امید رهایی هرچه زودترش.

هیچ نظری موجود نیست: