شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰

شبگیری / شعر / جهانگیر صداقت فر

 
  
                      " شبگیری "
پیرِ ما روزی
- به کلامی‌ که فقط سبک و سیاقِ خودِ او بود -
                                        به ما می‌‌گفت:
-" باش
        تا زودا زود
                     ورق بر گردد
وین سیه شام،
            پسِ پشتِ شکیباییِ ایّام ،
                                    آری ،
مغلوبِ  سحر گردد."
 
و بدین آیتِ مولای غزل،
          خواجه‌ی شیراز، توسّل می‌‌کرد:
" نَفَس با د صبا مشک فشان خواهد شد
 عالـم پیر دگر باره جوان خواهــد شد."
***
سال‌ها آمد و رفت؛
صبرِ هر فصل نَفَس کُش بود؛
واژه‌ها پیریِ غربت را باور کردند؛
با د‌ها،
نکهتِ خاطره‌ها را همه پرپر کردند....
پیرِ ما هم دیری است دگر بار سفر بسته است
و ز دروازه‌ی شب بگذشته است؛
طلعتِ نور ندیده این جا،
                           به ابد پیوسته است.
این زمان ما امّا ،
چشمِ بیدار به تقویم زمان خیره و
                              شب مانده هنوز ؛
ما به امید یکی‌ صبحِ جوان،
                             باری -
                         پیره سر زنده هنوز.
***
 آن روان روشنِ نیک‌ اندیش
گر چه می‌‌پنداشت
"شبِ تار است و ر‌ه وادیِ ایمن در پیش ..."
ما به تنگ آمده ایم امّا،
                      آه -
" آتشِ طور کجا
                  موعدِ دیدار کجاست؟"
         " طالعِ دولت بیدار " کجاست؟
                         ********
تیبوران - ۲۹ می ۲۰۰۷
جهانگیر صداقت فر

هیچ نظری موجود نیست: