دوشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۰

سهراب را صدای صمیمانه، سرخ کرد / شعر / رضا مقصدیسهراب را صدای صمیمانه، سرخ کرد

رضا مقصدی

در آرزوی عاطفه وُ آب، زیسته  ست
جانی که از جوانی ی سرشار، سبز بود.
در جنگلی که در گذر ِ باد های سرد
از دیر تا هنوز، نَفَس می کشد به درد
در سایه ی ترانه ی مهتاب زیسته ست.

سهراب را صدای صمیمانه، سرخ کرد
وقتی که در برابر ِ چشم ِ بهاره اش
پاییز ِ روزگار
آتش به جان ِ تاره ی آوازها کشید
او خواند آنچه را که به دل عاشقانه دید
آن دل که با جوانه ی بی تاب زیسته ست.

پیغام ِ پَهنه گُسترِ مرگِ تگرگ را
سهراب با ترانه ی تابان ِ تازه اش
بر سینه ی سپیده ی فردا نوشته است.

"تهمینه" را چه غم
یک باغ، بر حماسه ی یک گل، سلام کرد
باغی که واژه های شکوفای ِ شاخه اش
زیبایی ی شناور ِ شمشاد ِ شاد را
شور ِ کلام کرد.

زبیاست زندگی
باور کن ای سپیده ی فردای سربلند!
با ماست زندگی.
شادا دلی که در تپش ِ آب وُ آینه
        همچون دل ِ شکفته ی سهراب زیسته ست.

 رضا مقصدی
                                        28 تیر 88
                                Reza.maghsadi@gmx.de
Rezamaghsadi.blogfa.com                                 


هیچ نظری موجود نیست: