یکشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۰

ماه / شعر / پرتو نوری علا

ماه
هر شب ماه
بیش از شب ِ پیش می بیند
که باد،
تافته های سبز ِ صدا را
بر بام ها می تکاند
و تارعنکوبت ِ غارها را 
از سرشانه های ما.


هیچ نظری موجود نیست: