شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۰

با عضویت در کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی - عقیدتی، به زندانیان نشان دهیم که فراموششان نکرده ایم


اهدافِ چهار گانه ی «کمپینِ خانواده بزرگ زندانیان سیاسی» عبارت است از:
1- همبستگی جهانی با زندانیانِ سیاسی و خانواده های آنان از طریق «عضویت» در کمپین
2- تلاش جهانی برای آزادیِ زندانیان سیاسی از طریق فعالیت «آهسته» و «پیوسته» برای زندانیان و جلب افکار عمومی
3- دمیدن روح تازه در کالبد کم رمق اما پر اشتیاقِ جامعه ی استبدادزده ی ایران از طریق معنادار کردن زندگی برای شهروندان
4- تقویت روحیه مسئولیت پذیری و دیگردوستی از طریق تمرین و مشارکت شهروندان در یک فعالیت بلندمدت، مسالمت آمیز و مدنی.
با پیوستن به کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی، از زندانی مورد نظر خود حمایت کنید و تا آزاد کردن او به فعالیت های خود ادامه دهید


هیچ نظری موجود نیست: