جمعه، تیر ۱۰، ۱۳۹۰

همبستگی با تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های ایراننامه‌ای خطاب به: دبیرکل سازمان ملل،
آزادیخواهان و شخصیت‌های ادبی، هنری و سیاسی در جهان،
روسای کشورها و نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری بین المللی از جمله شورای
حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسای احزاب سیاسی در اپوزیسیون ایران.

 لطفا با امضای خود، از زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که هنوز در اعتصاب غذا بسر میبرند پشتیبانی کنید
http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html
نامه همبستگی با زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی
نوزده تن از زندانیان سیاسی در اعتراض به مرگ دو همراه و هم بند مبارز خود، در اثر ضرب و شتم مامورین، زنده یادان هاله سحابی و رضا هدی صابر، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.
ما به این پیکارگران در بند درود می فرستیم. شجاعت و ایستادگی آنان را می ستاییم و از دادخواهی آنها که تامین امنیت جانی زندانیان سیاسی در راس آن قرار دارد، قویا پشتیبانی می کنیم.
ما رژیم جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان یکایک زندانیان سیاسی می دانیم و خواستار آزادی بلادرنگ همه آنان هستیم.
ما مخالفت و کارشکنی مقامات جمهوری اسلامی با ورود گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران را عملی بی شرمانه می دانیم و آنرا بشدت محکوم می کنیم.
ما افراد حقیقی و حقوقی امضا کننده این دادنامه، از همه آزادیخواهان جهان، روسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم که مسئولین جمهوری اسلامی را وادار به صدور ویزا برای گزارشگر ویژه، آقای احمد شهید نمایند تا ایشان بتوانند هر چه زودتر از همه زندان های کشور بازدید و با زندانیان اعتصابی دیدار کنند.
شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری و نهادهای زیر تهیه کننده این دادنامه بوده و از همه آزادیخواهان و نهادهای انسانی و حقوق بشری و احزاب دموکراتیک در سطح جهانی درخواست می شود که با امضای آن، به ما پیوسته و پشتیبانی خود را از زندانیان سیاسی و ملت ایران اعلام کنند.

http://www.gopetition.com/petitions/save-the-lives-of-political-prisoners-in-iran.html

هیچ نظری موجود نیست: