شنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۱

تسلیت مادران پارک لاله به خانم نسرین ستوده

مادران پارک لاله فقدان خانم صفورا فخریان، مادر نسرین ستوده، وکیل زندانی را از صمیم قلب تسلیت می گویند و برای او آرزوی صبر و تحمل می کنند .شب یلدای امسال با خبر ناراحت کننده ی در گذشت مادر نسرین ستوده وکیل زندانی به پایان رسید. مسئولین با اینکه چند بار خانواده ی نسرین برای او تقاضای مرخصی کرده بودند، با مرخصی او موافقت نکردند و حتی پس از اعتصاب 49 روزه او با تقاضای مرخصی اش موافقت نکردند. شاید اگر با مرخصی اش موافقت می شد، مرهمی بر دل مادر بود.
متاسفانه مسئولین جمهوری اسلامی دو سال پیش از حضور نسرین ستوده در مراسم ختم پدرش خودداری کردند و در ادامه ی این سیاست با مرخصی ندادن به او، از آخرین دیدارش با مادر جلوگیری کردند. امیدواریم که این بار از حضور در مراسم مادر جلوگیری نکنند و به حقوق زندانیان احترام بگذارند، و این خواست حداقلی را بپذیرند.
مادران پارک لاله
1 دی 1391
http://www.mpliran.org/2012/12/blog-post_1130.htm

حامیان مادران پارک لاله در لس آنجلس / ولی نیز، مصیبت وارده را به خانم ستوده، همسرش و فرزندانشان و همه خانواده های وابسته تسلیت می گویند. برای خانم ستوده عمری طولانی و سرفراز آرزو داریم.
 

هیچ نظری موجود نیست: