سه‌شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۱

شرکت حامیان مادران پارک لاله / لس آنجلس- ولی در ششمین برنامه سالانه امنستی شاخه سانفرناندو ولی

Human Rights Day with A.I. USA 12-8 -12
شنبه 8 دسامبر2012 حامیان مادران پارک لاله ایران در لس آنجلس / وَلی، برای گرامیداشت روز جهانی به تصویب رسیدن اعلامیه حقوق بشر، در ششمین برنامه سالانه امنستی شاخه سانفرناندو، در پارک بلبوا شرکت کردند. در این گردهمایی ضمن اطلاع رسانی در زمینه نقض گسترده حقوق بشر در ایران، خواست های مادران پارک لاله ایران مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و محاکمه عادلانه عاملان و آمران کشتارها و شکنجه در حکومت جمهوری اسلامی را به اطلاع حضار رساندند. شرکت کنندگان در برنامه سالانه امنستی شاخه سانفرناندو وَلی، و رهگذران زیادی دادخواستهایی که در حمایت از خواست های مادران پارک لاله و زندانیان سیاسی ایران تهیه شده بود را امضاء کردند
International Human Rights Day, with Amnesty International Group 92, Dec.8 – 2012
 

هیچ نظری موجود نیست: