یکشنبه، اسفند ۱۳، ۱۳۹۱

برگزاری روز بزرگداشت زن، در پاریس با شعار «همیشه در خیابان با خواست برابری»

هشتم مارس، روز جهانی زن
«همگام، در مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان»
امسال، زنان و مردان آزاده در پاریس با شعار «همیشه در خیابان با خواست برابری» بزرگداشت روز جهانی زن را برگزار می کنند.

در فراخوانِ راهپیمایی 8 مارس که ده ها انجمن مدافع حقوق زنان، سندیکاها و احزاب پیشرو فرانسوی آن را امضا کرده اند از نابرابری هایی که هنوز در اروپا بین زن و مرد در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی وجود دارد یاد شده و مبارزه برای برابری حقوقی کامل زن و مرد در همه زمینه ها جزو وظائف نیروهای پیشرو شمرده شده است. به ویژه به این نکته اشاره شده که با توجه به اینکه حقوق زنان با کار برابر، همیشه از مردان کمتر است و بیکاری اول گریبان یک زن شاغل را می گیرد تا مرد شاغل، فشارهای ناشی از بحران کنونی و سیاست سختگیری اقتصادی دولت ها و کاهش بودجه های رفاهی در درجه اول متوجه زنان است.
همچنین در این فراخوان به کمبود سیاست های دولت ها برای پیشگیری و کاهش خشونت علیه زنان اشاره شده است و اقداماتی را که تا به حال در این باره انجام شده کافی نمی داند.
در پایانِ فراخوان از مبارزه زنان در کشورهای دیگر جهان یاد شده و بر همبستگی و پشتیبانی با مبارزه زنان و مردانی که برای برابری حقوقی زن و مرد و علیه هرگونه تبعیض و خشونت جنسیتی در دنیا مبارزه می کنند تاکید شده است.
انجمن گفتگو و دمکراسی، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی، از همه ایرانیان آزاده ساکن پاریس و حومه دعوت می کنند تا برای همراهی با خواست های برگزارکنندگان این راهپیمایی در آن شرکت کنند. در همان حال این فرصت خوبی خواهد بود برای اعتراض به نقض پیوسته حقوق پایه ای زنان در ایران و افشای سیاست های ضد زن جمهوری اسلامی. نظامی که اساس آن بر تبعیض آشکار جنسیتی بنا شده است.
در نظام جمهوری اسلامی، همه نابرابری هایی که نیروهای پیشرو در کشورهای اروپایی علیه آنها مبارزه می کنند، با شدتی بسیار بیشتر، بر زنان اعمال می شود. برابری زنان با مردان در ایران تنها در برابر سرکوب وحشیانه حاکمیت است. دستگاه شکنجه، حبس و اعدام تفاوتی بین زنان و مردان آزادیخواه، برابری طلب و عدالتجوی ایرانی قائل نمی شود. هم اکنون ده ها فعال جنبش زنان، زنان روزنامه نگار، وکیل، فعال اجتماعی و سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند. وضعیت ده ها زن بهایی هم که تنها به خاطر دینشان به حبس های طولانی محکوم شده اند اسف بار است. در دستگبری های اخیر چندین زن بهایی همراه با کودکان خردسال شان به زندان افتاده اند. در بسیاری از شهرهای کوچک از آنجا که بند ویژه زندانیان سیاسی - عقیدتی نیست، این زندانیان را در بندهای مجرمین عادی و در محرومیت کامل نگه می دارند.
حضور ما در کنار نیروهای پیشرو جامعه فرانسه برای درخواست برابری حقوقی کامل بین زنان و مردان و رفع خشونت علیه زنان در این جامعه، وظیفه انسانی ماست. در کنار آن، افشای تبعیض و اعتراض به سرکوب در جامعه ایران، کمترین وظیفه ای است که ما می توانیم در همبستگی با زنان میهنان مان که در زندانی به گستردگی ایران اسیرند و در پشتیبانی از مبارزه آنها برای برابری حقوقی، انجام دهیم.
راهپیمایی از میدان استالینگراد به میدان باستیل
جمعه، 8 مارس، ساعت 18:30
Vendredi, 8 mars 2013 à 18h30
Place Staligrad, 75019 Paris, Métro Stalingrad
انجمن گفتگو و دمکراسی
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)
کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی
(عضو شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران)

هیچ نظری موجود نیست: