سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران

بهار از راه می رسد و بر تن لخت درختان جامه ی رنگین شکوفه می پوشاند و با خورشیدی گرم تر سرمای زمستان را از زمین می روبد.

در فرهنگ مردم بهار نماد زندگی نو و امید پیروزی بر دشواری هاست. هم از این روست که با عید نوروز به استقبال آن می روند.
این امید همیشه وجود داشته است، حتی در این زمانه که از یک سو گرانی ها و انواع فشارهای اقتصادی و تورم لگام گسیخته – خاصه در ماه های اخیر- و از سوی دیگر فشارهای فرهنگی، اجتماعی وسیاسی رو به فزونی نهاده است.
کانون نویسندگان ایران،عید نوروز را به همه ی مردم به ویژه به زندانیان سیاسی و اعتقادی، به اهل قلم و به کسانی که برای بهارانی سرشار از آزادی تلاش می کنند شادباش می گوید و برای همه روزگاری راآرزو می کند که در آن"قفل افسانه ای است و قلب برای زندگی بس است".

کانون نویسندگان ایران
۲۷/اسفند/۱٣۹۱

هیچ نظری موجود نیست: