سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

شادباش نوروزی حامیان مادران پارک لاله ایران در لس آنجلس / وَلی

روزی نو و سالی جدید از راه می رسد. همراه با بهاری سر سبز که درخشندگی اش حتی برای لحظاتی کوتاه می تواند تلخی های زندگی روزمره را از کام ها بزداید و امید به فردائی روشن را نوید دهد.
متأسفانه از یکسو پدران و مادران داغدار و خانواده های زندانیان سیاسی - عقیدتی، با نگرانی و اندوه به یاد جانباختگان خود یا سرنوشت عزیزان محبوس خویش هستند، و از سوی دیگر دولتمداران رژیم اسلامی در گیر اختلاس های میلیونی میان خودشان، مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت می کنند، بی آن که نگاه های تیره و تار، سرهای فروشده در گردن، چین های افتاده بر پیشانی، یا افسردگی های فراگیر را مشاهده کنند.
گرچه تاریخ ما از سلطه گری های خودی و بیگانه بر کشورمان، نشان دارد، اما ایرانیان با تکیه بر رسوم و آئین های کهن باستانی خود که حامل پیام مهر و دوستی، همکاری و همبستگی، و شادمانی و امید اند، توانسته اند بر کلیه شداید و سختی ها فائق آیند.
پس بیائید نوروز را، هرچند مختصر و ساده، جشن بگیریم و باور کنیم آفتاب از ورای قلل البرز پرتو افکنده و رهائی از دست ظلمت فروشان، بسیار نزدیک است. این بهار از راه رسیده را قدر بدانیم و به فردائی روشن بیندیشیم.
با گرامی داشت یاد همه جانباختگان راه آزادی و با آرزوی رهائی تمام زندانیان سیاسی - عقیدتی کشورمان
 
حامیان مادران پارک لاله ایران در لس آنجلس / وَلی
در آستانه سال نوی 1392


هیچ نظری موجود نیست: