جمعه، اسفند ۰۶، ۱۳۸۹

گردهمآئی حامیان مادران پارک لاله، در وَلی- لس آنجلس

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

حامیان مادران پارک لاله، در وَلی- لس آنجلس
روز شنبه 26 فوریه
در اعتراض به رژیم اسلامی ایران بخاطر ادامه سرکوب مردم 
و بزرگداشت جان باخته گان دیگر راه آزادی
 حامد نورمحمدی و امیرحسین تهرانچی
از ساعت 4-2
 کنار دریاچه پارک بلبوا، خیابان بلبوا بین ویکتوری و بربنک / شهر انسینو، گرد هم خواهند آمد
9280-866-310
با حضور خود در این گردهمآیی، صدای سرکوب شده مادران عزادار ایرانی و حامیانشان را هرچه رساتر به گوش جهانیان برسانیم

هیچ نظری موجود نیست: