دوشنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۹

شرکت حامیان مادران پارک لاله در ولی / لس آنجلس در حمایت از تظاهرات مردم ایران در مقابل فدرال بیلدینگ

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

لطفن در پخش این خبر ما را یاری دهید

حامیان مادران پارک لاله / ولی- لس آنجلس

در همبستگی با تظاهرات مردم ایران در اوج گیری دگرباره جنبش سبز در روز 25 بهمن

امروز، دوشنبه 14 فوریه ، بار دیگر در کنار سایر ایرانیان، در شهر لس آنجلس، مقابل فدرال بیلدینگ گرد هم خواهیم آمد تا فریاد آزادی خواهی ملت مان را هر چه پر طنین تر منعکس کنیم

.ساعت 5 مقابل ساختمان فدرال.

هیچ نظری موجود نیست: