سه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۹

باغ و تگرگ، و صبح 25، دو سروده جدید از رضا مقصدی با یاد محمد مختاری و صانع ژاله

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html


رضا مقصدی
با یاد جوانه های باغ ۲۵
محمد مختاری و صانع ژاله
               باغ و تگرگ
باغیم
با نگاهِ نخستین
یک سوی ما سیا هی ِ خوف انگیز
یک سوی ما تگرگ
بگذار بشکفیم 
در رو به روی مرگ


                 صبح ۲۵

١
صبح
به دیدار ِ تو
چرخ زنان آمده ست
آمده ام تا ترا
رقص کنان بنگرم

٢
باز
زپشتِ پنجره
صبح ِ سرود ِ قامتت

باز 
به پشتِ پلکِ من
زمزمه ی عبورِ ِ توهیچ نظری موجود نیست: