شنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۹

یادآوری گردهمآیی شنبه پنجم فوریه در پارک بلبوا


حامیان مادران پارک لاله، در وَلی - لس آنجلس، گردهمآیی این هفته خود را به اعتراض به اعدام های گسترده، و خواستاری حق آزادی، برای تمامی زندانیان سیاسی و مدنی ایران اختصاص داده اند

شنبه پنجم فوریه ساعت 4-2
کنار دریاچه پارک بلبوا، شهر انسینو
ورودی: بلوار بلبوا، بین خیابان بِربنک و ویکتوری
تلفن اطلاعات
9280-866(310)


هیچ نظری موجود نیست: