جمعه، مهر ۰۵، ۱۳۹۲

زیرا که از تبار دروغید / شعر / رضا مقصدی

رضا مقصدی
               ....زیرا که از تبارِ دروغید
 
از بامداد ِ تازه ، سخن گفتید؟
باور نمی کنند-
دلبستگانِ خنده ی خورشید.

در صبح ِ تان ، سیاهی ِ خوف انگیز.
در ظهرتان ، تلاوتِ تاریکی.
در شام ِ تان، تباهی ِ بیداد ست.

خورشید را ستاره ، صدا کرده ست.
زیبایی شناور ِ گُل را گلوی ماه.
این سینه را سپیدی ِ فریاد ست.
کلن . 25.9.2013

هیچ نظری موجود نیست: