پنجشنبه، دی ۲۸، ۱۳۹۱

فیلمی کوتاه و موثر در نفی مجازات اعدام


همه با هم بکوشیم تا اعدام برای همیشه و در همه جا لغو شود! ه
کمپین 19 و 20 ژانویه 2013 برای نجان جان زانیار و لقمان مرادی
همبستگی برای حقوق بشر در ایران
جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدنش، پیوسته خشونتی سازمان یافته را بر تمام شهروندان ایرانی اعمال کرده است. در 34 سال گذشته، عملکرد روزانه نظام جمهوری اسلامی در ایران نقض حقوق بشر، محدود کردن آزادی ها و سرکوب آزادیخواهان بوده و در این راه از همه گونه ابزار و روش اعمال خشونت استفاده کرده است.هدف اصلی جمهوری اسلامی از این سرکوب سازمان یافته، حفظ قدرتی است که هر روز از روز پیش در شرایط دشوارتری قرار می گیرد. تنها خشونت عریان و ایجاد وحشت در میان شهروندان می تواند نظامی را که نتوانسته است در هیچ زمینه ای به نیازهای جامعه ایران کوچکترین پاسخی بدهد، بر سر قدرت نگاه دارد.

در این میان، و جدا از مجازات های وحشیانه سنگسار و قطع اعضا، اعدام یکی از اصلی ترین ابزاری بوده است که جمهوری اسلامی از همان روز اول برای سرکوب مخالفان و ایجاد وحشت به کار برده است. در کارنامه خونین 34 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ده ها هزار تیرباران و یا اعدام با چوبه های دار، مخفیانه در زندان ها و یا آشکار در میدان های شهر، نوشته شده است.

در این روزها، تایید حکم اعدام جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی نژاد، محمدعلی عموری نژاد پنج زندانی عرب ایرانی، تایید حکم اعدام رضا ملازاده زندانی کُرد ایرانی و تصمیم بر اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی، تداوم این سیاست مرگبار را نشان می دهد. جمهوری اسلامی که از هر نظر در شرایط دشواری قرار دارد، در آستانه «انتخابات» ریاست جمهوری آینده با دستگیری ها و ایجاد وحشت مرگ در جامعه، شعبده بازی انتخاباتی اش را تدارک می بیند.

در ایران به نقض حقوق بشر پایان دهید!
زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
مجازات اعدام را برای همیشه لغو کنید!

هیچ نظری موجود نیست: