چهارشنبه، تیر ۰۷، ۱۳۹۱

اعلامیه خواستاری آزادی فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی

ده ها تن از فعالین سیاسی، نویسندگان و روشنفکران کشور با انتشار اطلاعیه ای خواهان آزادی فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران شدند ...مردم آزادی خواه!
سرانجام پس از ماه¬ها بازجویی و تشکیل پرونده و دادگاه، فریبرز رئیس دانا عضو هیئت دبیران و منیژه نجم عراقی منشی منتخب کانون نویسندگان ایران به فاصله ی چند روز از یکدیگر روانه ی زندان شدند.
فریبرز رئیس دانا پس از یک مصاحبه ی تلویزیونی درباره ی مسائل اقتصادی شبانه دستگیر و مدت یک ماه در بازداشت به سر برد و در نهایت به یک سال حبس محکوم شد. منیژه نجم عراقی نیز به اتهام ارسال بیانیه¬های کانون نویسندگان ابتدا سه روز بازداشت و سرانجام به یک سال زندان محکوم شد.
از نظر ما امضاکنندگان زیر احکام صادره هدفی جز سرکوب آزادی بیان و مدافعان آن و به ویژه ازکارانداختن کانون نویسندگان ایران ندارد. ما این رویه را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
۶/۴/۱٣۹۱
برای امضا می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
freetwowriters@gmail.com
برگرفته از:
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه ۷ تير ۱٣۹۱ - ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲

هیچ نظری موجود نیست: