جمعه، تیر ۰۲، ۱۳۹۱

نسخه کامل فیلم "برای ندا"


برای ندا
نسخه کامل فیلمی که به زندگی واقعی ی زنده یاد ندا آقا سلطان، نماد جنبش آزادیخواهی مردم ایران پرداخته است. فیلمی که با مصاحبه های حضوری با خانواده ندا و تصاویر تلفن های دستی و ویدیوهائی که در نبودِ خبرنگاران، جریانات لحظه به لحظه انتخابات تقلبی، اعتراض مردم و سرانجام ضرب و شتم و دستگیری و کشتن مردم معترض را ضبط و پخش کرد و چهره کریه و خشن و ضدمردمی رژیم اسلامی را در برابر جهانیان آشکار ساخت.
این فیلم را آنتونی تماس کارگردانی کرده است

FOR NEDA reveals the true story of Neda Agha-Soltan, who became another tragic casualty of Iran's violent crackdown on post-election protests on June 20, 2009. Unlike many unknown victims, however, she instantly became an international symbol of the struggle: Within hours of Agha-Soltan's death, cell phone photographs of her blood-stained face were held aloft by crowds protesting in Tehran and across the world. With exclusive access to her family inside Iran, the documentary goes to the heart of who Neda was and what she stood for, illuminating the larger Iranian struggle for democratic freedoms through her powerful story. Directed by Antony Thomas

هیچ نظری موجود نیست: