جمعه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۰

سال نو 1391 سال پیروزی مردم ایران

سالی دیگر گذشت
و هیچکدام به مادران و پدران و همسران و فرزندانتان نمی گویند چرا؟
سالی دیگر گذشت و هنوز از گلباران مزار شما می ترسند.
سالی دیگر گذشت اما شما عزیزان در یادها و در تاریخ میهن تان می مانید.
بار دیگر یادتان را در پایان سالی پر حادثه گرامی می داریم.
به امید رهایی میهن و آزادی همه ی آزادیخواهان
بهاران خجسته باد

هیچ نظری موجود نیست: