دوشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۱

مادرانی که اندوه جدائی از فرزند، در زندان، رنج آنان را مضاعف می کند

این نمای درب جلوی زندان اوین در تهران / ایران است، جائی که تعداد زیادی از زنان فعال در آن زندانی شده اند. بسیاری از این زنان، مادر هستند و از جدائی از فرزندانشان در دوران حبس، در رنج اند. کودکان آنان نیز در چنین شرایطی از دوری مادرانشان عذاب می کشند.
The view in front of Evin prison in Tehran, Iran where numerous women activists have been incarcerated. Many of the women who are also mothers suffer from the separation from their children while they are in prison. Children suffer also under these circumstances. Image: Firat

مقاله جدید الهه امانی در مورد چالش های مادرانی که در زندان به سر میبرند 
مورد ویژه نرگس محمدی و نسرین ستوده ....
هیچ نظری موجود نیست: