جمعه، اسفند ۱۳، ۱۳۸۹

نمایش گوشه ای از بردباری مادران پارک لالهلینک زیر ویدیو کلیپ کوتاهی است در باره گوشه ای از بردباری و مقاومت مادران داغدیده ایران و حامیانشان که فرزندان دلبندشان با داشتن عقاید و مسلک های سیاسی متفاوت به دست عمال رژیم یا جانباخته اند یا اسیر و در زیر شکنجه در زندان های مخلوف در گوشه و کنار ایران گرفتار و از فردای خود بی خبرند
 مادران و حامیانشان تا شناسائی و مجازات قانونی آمران و عاملان این دستگیری های برنامه ریزی شده و قتل و اعدام های از پیش اندیشیده شده، از پای نخواهند نشست 
http://www.youtube.com/watch?v=VNV5Q9NjdsI&feature=player_embedded#at=255

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

هیچ نظری موجود نیست: