دوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۹

گلبانگ امید / شعر / جهانگیر صداقت فر

در حمایت از مادران پارک لاله ایران(عزادار) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html

                   " گلبانگ امید"  
هان، کیانند این جوانان زیرِ آوار  امید         
           کیست این سهراب که ش تیغِ پدر از هم درید  
این یکی‌ دردانه‌ی غلتان به خون، دلبند کیست 
     وین عبث افتاده بر خاکِ تباهی، این شهید     
هیچ حیوان خونِ همخونانِ خود هرگز نریخت  
           این چنین کاین وارثانِ لعنتِ شمر و یزید       
مادرِ ایران کجا در دامنِ پُر مهرِ خویش        
              دون صفت اهریمنان ناخلف می‌‌پرورید         
مام میهن جز اهورأیی نزاد از بطنِ خویش    
               ازکدامین نطفه زادند این شیاطینِ  پلید        
چیست این آهنگِ غم پرورد بر شام شما       
                نغمه‌ی شادی زشبگیرِ سحر باید شنید         
موسم سبز آیتِ  آزادی از ر‌ه می‌‌رسید         
                این بهارِ خون ز افسونِ ددان آمد پدید         
سرخیِ این رایتِ  پُر افتخار از خون کیست    
                مازیار و کاوه و بابک، ندا، گرد آفرید         
***                          
باش تا پشتِ  فصول برگریزِ زمهریر          
                نوبهاران با نویدِ عید می‌‌خواهد رسید         
خواهد از گلدسته آمد مژده‌ی آزاده گی         
                وز بلندِ بام‌ها گلبانگِ "شادا عید،عید"         
چشمِ ما غربت نشینان تار شد در انتظار        
       هان! بیا ای قاصدک با کوله باری از نوید.      جهانگیر صداقت فر

هیچ نظری موجود نیست: