یکشنبه، آبان ۳۰، ۱۳۸۹

گزارش گردهمآیی حامیان مادران پارک لاله (عزادار ایران) در منطقه ولی در بیستم نوامبر

در حمایت از مادران پارک لاله ایران(عزادار) لطفن پتیشن زیر راامضا کنید
http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.htm

گزارش حامیان مادران پارک لاله شنبه 20 نوامبر،تجدید آکسیون " یک چهره برای حقوق بشر در ایران" " با حمایت عفو بین المللشنبه 20 نوامبر  برای دومین بار آکسیون "یک چهره برای حقوق بشر در ایران " در نقطه دیگری از شهر ولی، پارک بلبوا، تکرار شد. علیرغم هوای بارانی ، رهگذران  صبورانه به این پیام جهانی برای  دفاع از حقوق بشر در ایران گوش فرا می دادند؛ دستگیری مادران دادخواه  را تقبیح میکردند و با نسرین ستوده  و دیگر وکلای دربند ابراز همبستگی میکردند.  

آنان مشتاقانه در کنار تصاویر زندانیان سیاسی و دگر اندیش عکس می گرفتند و از اینکه  خود چهره ای باشند در دفاع از حقوق بشر در ایران کاملا اسقبال می کردند. این حمایت جهانی که هر روز می رود تا گسترده تر شود بزرگترین مشوق ما برای  استواری در این راه است.
همصدا با مادران پارک لاله  ( مادران عزادار ایران) در خواست های برحق خود
آزادی تمامی زندانیان سیاسی -عقیدتی و مدنی
- توقف اعدام، سنگسار ، قصاص و شکنجه
شناسایی و محاکمه علنی عاملین و آمرین کشتار های زندانیان سیاسی وشکنجه ها در طول حکومت جمهوری اسلامی

هیچ نظری موجود نیست: