شنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۲

اگر با مفاد داد نامه خانم بهکیش موافقید، لطفن پتیشن زیر را امضاء کنید


خانم منصوره بهکیش، زنی عدالتخواه، مبارز و زندان کشیده است که  در دوران جمهوری اسلامی، در دهه خونین شصت، ۴ برادر، یک خواهر و همسر خواهرش را از دست داده است.
خانم بهکیش، طی فرستادن داد نامه ای به رئیس جمهور ایران، خواسته های انسانی و حقوق بشری بازماندگان جانباختگان را مطرح کرده است.


اگر با مفاد این دادنامه موافق هستید، لطفن به لینک زیر رفته آن را امضا کنید. فرستادن آدرس این پتیشن به دیگران، کمک بزرگی به رسا کردن هرچه بیشتر صدای بازماندگان دهه شصت است
با سپاس
همبستگی با حقوق بشر در ایران


http://www.gopetition.com/petitions/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%DA%A9%DB%8C%D8%B4.html#sign

هیچ نظری موجود نیست: